آراد برندینگ
خانه / تخم شربتی / نحوه کاشت وبرداشت تخم شربتی بالنگو

نحوه کاشت وبرداشت تخم شربتی بالنگو

تخم شربتی بالنگوراچگونه بکاریم؟تخم بالنگوجزءگیاهان دارویی میباشدکه هرساله دراسفندماه واوایل فروردین درمناطقی که خاک مناسب وبارندگی کافی داردقابلیت کشت دارد.برای این کارابتداکشاورزبایستی زمین موردنظرراکاملاآماده نموده،یعنی زمین راباتراکتورشخم عمیق(گاوآهن)زده وبعدیک نفرنیروی انسانی که تجربه بذرپاشی دارددرهرهکتارزمین ۱۰الی۱۵کیلوبذر بالنگوراپاشیده وسپس باتراکتورشخم سطحی زده تابذرهاباخاک مخلوط شوندبعدازچندروزدرصورت بارندگی کافی بذرهاشروع به رشدمیکنندکه کشاورزبایدتابه ثمررسیدن محصول علفهای هرزراازبین ببردودراواخرخردادماه هم میتوان بالنگوراجمع آوری نمود این گیاه برای زمینهایی که مشکل آب درفصل تابستان دارندمناسب است وکشاورزباکاشت آن میتواندسودخوبی بدست بیاورد.

مطلب پیشنهادی

عرضه اینترنتی انواع تخم شربتی درجه یک

آیا می دانستید از طریق سایت های اینترنتی هم می توان اقدام به خرید تخم شربتی نمود؟ امروزه با توجه به حجم بالای خرید تخم شربتی و خواص آن، بسیاری از سایت ها نیز به عرضه و فروش انواع تخم شربتی به صورت جزئی و عمده پرداخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ