کینوا
خانه / پونه

پونه

بازار خرید پونه کوهی

در داخل بازارها انواعی از پونه کوهی خرید و فروش می شوند که از خانواده نعناع بوده و در کشور مکزیک، اروپا به عنوان یک مواد افزودنی در داخل برخی از غذاها به کار برده می شود.

توضیحات بیشتر »
خاویار گیاهی